Prenovljena vrtca Mravljinček in Lenka

0 30
Foto: vrtec Šentvid

V sredo, 28. maja 2014, so v Vrtcu Šentvid, v enoti Mravljinček, odprli nov prizidek; dan kasneje pa so v Vrtcu Ciciban odprli prenovljeno enoto Lenka.

Foto: vrtec Šentvid
Foto: vrtec Šentvid

Vrtec Šentvid

Mestna občina Ljubljana z novim prizidkom v enoti Mravljinček zagotavlja manjkajoča mesta za otroke na območju šolskih okolišev, ki jih pokriva Vrtec  Šentvid, krajša prevozne razdalje do vrtca sedanjim uporabnikom, ki morajo voziti otroke v bolj oddaljene vrtce, ter izboljšuje kakovost bivanja na območju vrtca.

Skupna vrednost projekta je znašala 2,149.000 evrov z DDV.

Vrtec Ciciban

Energetska sanacija 37 let stare enote Lenka je  potekala v okviru sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Dela so se izvajala ob koncu leta 2013, ko je bil vrtec z 12 oddelki povsem poln, dan kratek, pogosto je deževalo, …pa vendar so z veliko strpnostjo in prilagodljivostjo delavcev enote, staršev in otrok enoto polepšali, predvsem pa prispevali k njeni energetski varčnosti.

Vrednost del je znašala 307.599,71 evrov od tega je bilo 200.919,16 evrov EU sredstev in 106.680,55 evrov sredstev MOL. Izvajalec sanacije je bil CE INVEST d.o.o. Trebnje, sporočajo iz MOL.