Žepni parki za Ljubljančan(k)e

0 33

Štiri ljubljanske ulice in en trg so bogatejši za začasne mestne parke, imenovane žepni parki. Vsak izmed njih zaseda površino enega parkirnega mesta, opremljeni pa so po konceptu ponovne uporabe.

Žepni parki so namenjeni posedanju in druženju na prostorih, ki so jih do zdaj zasedali avtomobili. Mestna občina Ljubljana želi skupaj z društvom Prostorož s tem projektom pozvati meščane k novemu dojemanju javnega prostora in širjenju ideje 3R: Reduce, Reuse, Recycle (zmanjšati, ponovno uporabiti, reciklirati). Pri postavitvi žepnih parkov so uporabljeni tudi materiali in oprema, ki so že služili različnim namenom.
Začasni mestni parki so postavljeni na Beethovnovi, Igriški in Slomškovi ulici ter na Rimski cesti in na Gornjem trgu. Za njih bodo skrbeli lokalni prebivalci in trgovci.

Žepni parki predstavljajo dolgoročen projekt kultivacije javnih površin, s katerim želimo razviti metodo obujanja in urejanja degradiranih prostorov v urbanem središču mesta. Posegi niso samo umetniške instalacije na javnih površinah, ampak tudi resno iskanje novih urbanističnih možnosti za izrabo mestnih površin. Glavni cilj je opozoriti na določene mestne površine.

Žepni parki so nekakšni zabojniki v velikosti standardiziranega parkirnega mesta za osebne avtomobile, ki lahko s svojim zelenjem tudi deloma razbremenijo velik toplotni učinek na strnjeno pozidanem območju mestnega središča.

Stroški za ureditev žepnih parkov so znašali približno 21 tisoč evrov.